ប្រសិនបើ Breguet ទទួលបានកន្លែងពិសេសមួយនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់យើងនោះគឺដោយសារ តែស្ថាបនិករលោក A.-L. Breguet (១៧៤៧-១៨២៣) ដែលបានកំណត់ស្តង់ដារផលិតនាឡិកាល្អៗ។ សព្វថ្ងៃនេះអ្នកស្នងដំណែងរបស់គាត់នៅ Breguet នៅតែធ្វើឱ្យនាឡិកានីមួយៗជាគំរូនៃសិល្បះដ៏អស្ចារ្យ។

ភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ Breguet មិនបានអន់ថយតាមពេលវេលាទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានការកើនឡើងជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ប៉ាតង់ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះនៅតែ បន្តកើតមានជាលំដាប់។

អត្ថបទ & កម្មវិធីផ្សេងៗ

The House of Breguet Private Dinner

ស្វែងយល់អំពី House នៃម៉ាកនាឡិកា Breguet តាមរយៈអាហារពេលល្ងាច ការសន្ទនា និងសិល្បៈនៃការធ្វើនំបុ័ង អានបន្ថែម