យោងទៅលើភាពល្អប្រណិតរបស់ Cartier ដែលជាម៉ាកបង្ហាញនូវគំនិតបើកចំហ ការចង់ដឹងចង់ឃើញ បានលេចចេញជាមួយនឹងការបង្កើតនិងបង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ការបង្កើតរបស់ Cartier ជានិមិត្តរូបនៃការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈហត្ថកម្មដ៏អស្ចារ្យនិងតំណាងឱ្យភាពមិនចេះជិនណាយ ដោយរួមបញ្ចូលនូវគ្រឿងអលង្ការ នាឡិកា ទឹកអប់ និងសំភារៈធ្វើពីស្បែកផ្សេងៗ។ សព្វថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនមានវត្តមានទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈហាងចំនួន ២៧២ ។