អំពី Glashütte Original

Glashütte Original បង្ហាញពីសិល្បៈនៃការផលិតនាឡិការបស់អាឡឺម៉ង់ដែលល្អបំផុតហើយបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្រ្តដែលមិនមានការរំខានដែលចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ១៨៤៥ ។ ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសាក់សុននៃទីក្រុង Glashütte ហើយរោងចក្រនេះបាននាំមកនូវសិល្បៈហត្ថកម្មប្រពៃណីនិងបច្ចេកវិជ្ជាច្នៃប្រឌិតថ្មីរួមគ្នា។យីហោដែលសំបូរទៅដោយប្រពៃណីបង្កើតបានរហូតដល់ ៩៥% នៃសមាសធាតុម៉ាស៊ីនទាំងអស់ក៏ដូចជាផ្ទៃមុខនាឡិកាដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនខាងក្នុងផ្ទាល់។