ការណែនាំអំពីទំហំរបស់នាឡិកា

ប្រសិនជាអ្នកមិនប្រាកដថាទំហំនាឡិកាណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក? យើងអាចនឹងមិនប្រាកដដូចគ្នា។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបង្កើតការណែនាំ នឹងជួយសម្រួលអោយកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទំហំនាឡិកាដ៏ល្អបំផុតរបសម្រាប់អ្នក។

ទាញយកនិងព្រីនឯកសារណែនាំជា PDF របស់យើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទំហំមុខនឹងខ្សែរបស់នាឡិកាដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នក។

Watch Sizing Guide
Watch Care Guide

ការណែនាំអំពីការថែទាំនាឡិកា

នៅក្នុងហាង Timepieces, យើងជឿជាក់ថានាឡិកាមួយមិនត្រឹមតែអាចប្រាប់ពីពេលវេលាប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែវាជានិមិត្តរូបនៃភាពស្រស់ស្អាតនឹងយូរអង្វែងដែលអាចរក្សាទុកជាវត្ថុមានតម្លៃបានជាច្រើនជំនាន់។ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនាឡិការបស់អ្នក។

សូមអានគន្លឹះទាំង ១០ របស់យើងស្តីពីវិធីថែទាំនាឡិកាដៃរបស់អ្នក។