ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនបន្ទាប់ពីការជាវទំនិញហើយជាចំបង។ ហេតុដូច្នេះហើយយើងក៏បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលមានអញ្ញាប័ណតាំងពីឆ្នាំ ២០១៧។ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ យើងផ្តល់សេវាកម្មនិងការថែរក្សានាឡិការបស់អតិថិជន ចំពោះករណីខ្លះខាងយើងខ្ញុំថែមទាំងផ្តល់ការថែទាំនាឡិកាអោយមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទៀតផង។ ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជននឹងនៅតែជាអាទិភាពចំបង របស់យើង។

ប្រភេទសេវាកម្មមានដូចជា៖

  • សេវាកម្មពេញលេញ
  • ការថែរក្សាគ្រឿងម៉ាស៉ីន
  • កែសំរួលស៊ុមនាឡិកា
  • ការផ្លាស់ប្ដូរថ្ម
  • ការសម្រួលជាតិម៉ាញ៉េទិច
  • ការធ្វើតេស្តជម្រាបទឹក
  • និងច្រើនទៀត…
Extra 1